JCS › Cloud

JCS CLOUD

Proč rozlišujeme Cloud a IoT Cloud? Protože poznáme rozdíl mezi zařízením a vloženým (embedovaným) zařízením. Vnímáme úsilí a vášeň stovek vývojářů, kteří strávili mnoho času při budování  infrastruktury, na kterou jsme pyšní.

Architektura infrastruktury, kterou používáme, je kompletně naší prací a byla intenzivně budována po mnoho let se speciálním zaměřením na zabezpečení a podporu IoT aplikací. Umíme se vypořádat s problémy, jako jsou stálé připojení úsporných zařízení, registrace zabezpečených zařízení a mnoho dalších.

Jedna z nejdůležitějších a užitečných funkcí cloudu je služba úložiště a data-mining napříč daty. Vzestupující trend data-miningu v prostředí cloudu poskytuje unikátní výhodu přístupu k informacím, které mohou být cenným vodítkem při vyhodnocování obchodních cílů a příležitostí nad online daty v reálném čase.

SCHÉMA CLOUDOVÉHO ŘEŠENÍ JCS

Umožňující komunikovat s širokou škálou výrobců NEOMEZENĚ.

V

Field Zóna

První a vstupní částí do našeho cloudového systému je tzv. Field zóna. Je složena z koncových zařízení a konektorů brány, které jsou instalovány v této zóně. V závislosti na typu zařízení, datovém připojení nebo požadavcích na komunikaci používáme průmyslový standard metodologie RAMS. R-Reliability (Spolehlivost), A-Availability (Dostupnost), M-Maintainability (Udržovatelnost), S-Safety (Bezpečnost). Během připojování nového zařízení vždy zvažujeme způsob vzájemného propojení na základě principů RAMS, což má za následek použití různých metod při zpracování dat v real-time zóně.

V

Datová zóna

Datová zóna je klíčová část cloudového systému. Je založena na robustním databázovém serveru, který je schopen odbavovat milióny požadavků během jedné vteřiny. Tok dat je kontrolován zprostředkovatelem, který pomáhá optimalizovat výpočetní výkon databázového serveru. Celý systém a data zákazníků jsou zabezpečeny tak, aby splňovaly všechny zákonné předpisy, a jsou proto důkladně zabezpečeny a monitorovány.

V

Zóna rozhraní

Zóna rozhraní poskytuje přístup k datům skrze GraphQL. Je to způsob, jakým se zákazník dostane ke všem svým datům. Na základě platformy a koncové aplikace se poskytnuté API můžou lišit. Obrázek zobrazuje čtyři rozdílné typy rozhraní – pro iOS, Android, WWW a stolní PC.

V

Real-Time Zóna

Real-time zóna je škálovatelný SW modul, který poskytuje trvalé připojení pro každé jednotlivé zařízení. Tato zóna udržuje až milióny zařízení online a poskytuje odezvu koncovým zařízením v řádu vteřin (obvykle do tří vteřin). Navíc tato zóna integruje mnoho standardů protokolu ICT pro zařízení třetích stran, které již mají implementovány standardní způsoby komunikace na základě tohoto protokolu. Zároveň je možná implementace dalších proprietárních protokolů od libovolných výrobců.

V

Aplikační zóna

Klíčovou částí z pohledu zákazníka je aplikační zóna. Aplikace je provozována na serverech, které poskytují rozhraní API a vytvářejí tak bezpečnostní vrstvu mezi klíčovými daty a vnějším světem. Aplikace jako taková poskytuje potřebné funkce na základě implementace požadavků zákazníka. Aplikační zóna je výhradně pod naší správou proto, aby byla zajištěna maximální bezpečnost celého systému. Data zákazníků jsou dosažitelná skrze rozhraní API, které může být na základě požadavků zákazníka upraveno.

Cloud HMI

Při používání API rozhraní nabízíme rozdílné verze přístupu na základě rolí. Základní členění, které používáme je: zákazník, partner, prodejce a správce. Stejná data jsou tedy interpretována různě na základě přihlašovací role. Role mohou být v případě potřeby upraveny. Při používání HMI praktikujeme postup read-back, který znamená, že informace, která je zobrazena na obrazovce, je již ověřena a prošla celým cloudovým systémem do zařízení a zpět. Běžná latence ve většině případů je menší než tři vteřiny. Tento způsob zabezpečení je pravděpodobně největším rozdílem oproti jiným cloudovým řešením na trhu.

SMS subsystém

Na základě předchozích zkušeností jsme se rozhodli vybudovat vlastní SMS infrastrukturu po celém světě. K dnešnímu dni máme již více než padesát SMS bran v provozu ve více než padesáti zemích, které nám dovolují komunikovat přímo se zařízeními skrze místní poskytovatele. Tento přístup nám umožňuje nabízet záložní komunikační kanály a zlepšit tak v případě potřeby latence na naší síti.